Historie knihovny

Historii knihovny a knihovnictví v Neubuzi postupně doplníme, jakmile se nám podaří získat potřebné informace.

Z novodobé historie

Obecní knihovnu převzala roku 1998 paní Milada Hynčicová. Tehdy knihovna sídlila také na obecním úřadě, ale v malé místnosti v přízemí. V roce 2004 se knihovna přestěhovala do prostor, ve kterých sídlí nyní (na obecním úřadě ve zvýšeném patře).

Fotografie z otevření nové knihovny v roce 2004

Otevření nové knihovny v roce 2004Otevření nové knihovny v roce 2004

 

 

Otevření nové knihovny v roce 2004Otevření nové knihovny v roce 2004

Otevření nové knihovny v roce 2004

 

 

 

O letních prázdninách roku 2015 proběhly stavební úpravy knihovny z důvodu zpřístupnění podkroví. Tím pádem se dispozice knihovny trochu změnily a knihovna získala trochu prostoru. Vestavěné skříně, které zde dříve byly, byly odstraněny a místo nich byly pořízeny nové regály. Fotografie z upravených prostor  si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Obecní úřad k technickému a programovému vybavení knihovny využil několikrát dotace VISK3. V roce 2006 k zahájení automatizovaného výpůjčního systému jsme pořídili program KP-Win, modul OPAC (on-line katalog) a čtečku čárových kódů. V roce 2010 jsme z dotace zakoupili PC sestavu, kancelářskou židli a program KP-Win SQL, modul OPAC a modul revize. A v roce 2015 jsme zkvalitnili služby pro návštěvníky 2 novými PC Lenovo a multifunkční tiskárnou.