Spolupráce na akcích obce

Knihovnice Milada Hynčicová, která již dlouhá léta Obecní knihovnu v Neubuzi vede (od roku 1998), se podílí i na většině akcí pořádaných v obci.

 • Je členkou odborné komise při ZŠ Neubuz v soutěži žáků ve zpěvu a recitaci.
 • Fotografie soutěž v recitaci Fotografie soutěž v recitaci
 •  
 •  
 •  Fotografie soutěž v recitaciFotografie soutěž v recitaci
 •  
 •  
 •  Fotografie sotuěž v recitaci
 • Je také členkou komise při ZŠ Neubuz v soutěži o nejlepšího skřítka Podzimníčka.
 • Spolupracuje při následujících akcích: 
 •     Slet čarodějnic se zábavným programem pro děti a dospělé
 •     Lampičkový průvod s ohňostrojem
 •     Tvoření vánočních a velikonočních ozdob a věnečků
 •  Zúčastňuje se všech ostatních nejmenovaných akcí, pořádaných v obci (zpívání u stromečku, výstava betlémů, posezení s občany apod.)
 • Knihovna ve spolupráci s obecním úřadem pořádá pro občany 17. června zájezd na Svatý Hostýn.
 • Fotografie tanec